0

Evaluare raportare financiară – de ce ai nevoie de acest serviciu?

GVA Activ oferă servicii de evaluare pentru raportare financiară. Rapoartele de evaluare sunt întocmite de experţi evaluator.

Cine poate presta servicii de evaluare pentru raportare financiară?

Rapoartele care prezintă concluzia evaluării pentru raportare financiară trebuie să fie întocmit de către un expert evaluator. Conform standardelor de evaluare, există patru tipuri de experţi evaluator:

  • evaluatori de întreprinderi (EI)
  • evaluatori de bunuri mobile (EBM)
  • evaluatori de proprietăţi imobiliare (EPI)
  • şi evaluatori de active financiare (EAF).

Pentru a putea întocmi un raport de evaluare pentru raportare financiară în cazul evaluării terenului şi construcţiilor este necesară specializarea EPI (Evaluare de proprietăţi imobiliare).

Pentru a putea întocmi un raport de evaluare pentru raportare financiară în cazul evaluării echipamentelor este necesară specializarea EBM (Evaluare de bunuri mobile). De asemenea, este recomandat că experţii evaluatori care realizează raporte de evaluare pentru raportare financiară să aibă, în plus, specializarea EI (Evaluare de întreprinderi). Din cele menţionate anterior spunem că nu orice expert evaluator poate să presteze serviciile vizate în articolul de faţă.

Definiţie evaluare pentru raportare financiară

Evaluare pentru raportare financiară

Evaluarea sau reevaluarea pentru raportare financiară este solicitată, de regulă, de societăţile a căror situaţii contabile sunt supuse auditului financiar contabil. Spre deosebire de acest tip de evaluare, evaluarea pentru impozitare este, în mod obişnuit, cerută de către direcţiile de impozite şi taxe locale pentru stabilirea cotei de impozitare. Evaluarea în scopuri de raportare financiară reprezintă un domeniu tratat distinct de Standardele Internaţionale de Evaluare.

Serviciile de evaluare pentru raportare financiară sunt apelate pentru active imobilizate de natura terenului şi construcţiilor, precum şi pentru echipamente. În raportul de evaluare, evaluatorul trebuie să precizeze scopul contabil specific pentru care este cerută evaluarea.

Standardele de Raportare Financiară IFRS, designează totalitatea standardelor recunoscute sau adoptate pentru emiterea situaţiilor periodice privind poziţia financiară a unei entităţi. În general, standardele de raportare financiară anticipează faptul că situaţiile financiare se calculează presupunând că postulat adevărat principiul continuităţii activităţii. Cu toate acestea, există abaterea de la regulă generală, când managementul fie plănuieşte să lichideze entitatea, fie să înceteze activitatea comercială.

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară fac distincţia dintre activele corporale şi cele necorporale. Aceste standarde utilizează în mod frecvent următoarele concepte: valoare justă, valoare amortizabilă, valoare reziduală.

Etapele premergătoare evaluării pentru raportare financiară cuprind următoarele:

  • Analiza listei de mijloace fixe ce trebuie evaluate
  • Identificarea opţiunii societăţii privind evaluarea la valoarea justă sau alte valori
  • Identificarea elementelor specifice necesare pentru clasificarea activelor (dacă nu este făcută)
  • Stabilirea premizelor evaluării
  • Analiza cerinţelor auditorilor

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *