0

Întrebări frecvente despre împărțirea bunurilor în caz de divorț – iată tot ce trebuie să știi

Nimeni nu se așteaptă ca, după ce face pasul cel mare și anume căsătoria, viitorul îl poate pune în situația în care trebuie să divorțeze. Dragostea este cea care ne împinge spre căsătorie, însă atunci când aceasta dispare și apar certurile și neînțelegerile, divorțul este singura soluție salvatoare.

Sunt multe lucruri ce nu se spun despre divorț. Tu câte știi despre această procedură? Atunci când ești pus în fața faptului împlinit, trebuie să te informezi cu privire la multe aspecte, printre care și modul în care se împart bunurile. În cadrul acestui articol întocmai despre acest lucru vom vorbi și vom încerca să răspundem la cât mai multe întrebări.

Cum se împart bunurile la divorț? Cele mai des întâlnite întrebări

1.      Ce înseamnă bunuri comune?

Conform articolului 399 C.Civ: “Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților”. Mai pe scurt, bunuri comune înseamnă bunuri dobândite de soți în timpul căsătoriei.

2.      Ce înseamnă devălmășie?

Devălmășia se referă la faptul că cei doi soți sunt proprietari, dar niciunul nu are o cotă-parte determinată, concretă.

3.      Există bunuri dobândite în timpul căsătoriei ce nu sunt considerate bunuri comune?

Da, există. Ele sunt enumerate în articolul 340 C.Civ, după cum urmează: “Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț:

  1. bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
  2. bunurile de uz personal;
  3. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri;
  4. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
  5. bunurile dobândite cu titlul de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de investiții și alte bunuri asemenea;
  6. indemnizația de asigurare și despăgubire pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți;
  7. bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora;
  8. fructele bunurilor proprii.”

Un birou de avocatura din Suceava te poate ajuta să înțelegi mai bine toate subpunctele de mai sus. Te poți adresa direct biroului de avocatură Denisa Nimigean pentru consultanță de specialitate. Găsești toate datele de contact necesare pe avocatdenisanimigean.ro.

4. Salariul și pensia sunt considerate bunuri comune?

Conform articolului 341 din Codul Civil, atât pensia, cât și salariul, sunt considerate bunuri comune, după cum urmează: “Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității.”

5. Cine rămâne cu casa după partaj? Care sunt criteriile de care se ține cont?

La această întrebare nu există un răspuns general valabil. Există o serie de aspecte ce se iau în calcul atunci când se face partajul. Un avocat din Suceava, așa cum este și avocat Denisa Nimigean, îți poate oferi un răspuns complex la această întrebare.

Iată ce spune articolul 987 privind criteriile partajului: “La formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține seamă, după caz și după acordul părților, de mărimea cotei-părți ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau alte asemenea”.

Totuși, relevanță în acest caz au și alte aspecte, precum: dacă unul dintre coproprietari are deja și o altă locuință sau dacă doar unul dintre ei s-a preocupat de imobil (a plătit facturile, impozitele și așa mai departe).

6. Ce se întâmplă cu datoriile comune la divorț?

Oricare dintre soți poate cere stingerea datoriilor născute în legătură cu coproprietatea. Acest lucru este posibil doar în cazul în care datoriile sunt scadente sau devin scadente în cursul anului în care are lor partajul.

Dacă nu există stipulații contrare, suma necesară pentru stingerea datoriilor va fi preluată din prețul vânzării unui bun comun cu ocazia partajului. Aceasta se va împărți între coproprietari cu cota-parte a fiecăruia.

La și mai multe întrebări legate de divorț și partaj îți poate răspunde avocat Denisa Nimigean, cu biroul de avocatură în Suceava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *